Fraktpolicy


Överföring
Vertos Oy (Keski-Kaari 18, 70420 Kuopio) erbjuder ett omfattande utbud av transporter. Du kan läsa mer om leveransmetoder och deras serviceinnehåll på vår webbplats. Shoppingvagnen biteaway.fi tar automatiskt hänsyn till transporterbjudanden. Produkter i en individuell beställning kan levereras i flera leveranser.

Målet är att behandla den slutförda ordern inom 48 timmar efter mottagandet. En färdig order betyder en beställning där alla produkter finns i vårt lager och reserverade för beställningen, och betalningsmetoden för beställningen har accepterats.

Vertos Oy är inte skyldigt att reservera andra produkter av samma beställning till kunden om tillgången på en produkt är dålig eller leveransen försenas av skäl som ligger utanför Vertos Oys kontroll. Alternativt kan konsumenten acceptera antingen en försenad efterleverans av produkten eller avbokning av beställningen. Porto för porto debiteras enligt den normalt giltiga prislistan. Produkterna i beställningen är reserverade för högst sju dagar, varefter beställningen avbryts om inte kunden har samtyckt till efterleverans i enlighet med Vertos Oys villkor.


svenska sv
Swedish