Dataskyddsbeskrivning


 

Dataskyddsbeskrivning 1.2.2019

Personuppgiftsansvarig:

Vertos Oy (FO-nummer: 2528339-3)
Keski-Kaari 18
70420 Kuopio
info@vertos.fi
Tfn: +358 44 779 5555

Vi samlar in personuppgifter för skötsel av kundrelationen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är avtalet mellan oss och de lagstadgade skyldigheter som följer därav. Tillhandahållande av personuppgifter är en förutsättning för att ingå ett avtal. Med andra ord kan du inte beställa varor i vår webbutik om du inte tillhandahåller dina personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter också för marknadsföring. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke.

Vi gör inte profilering eller automatiska beslut som gäller dig.

Dina personuppgifter mottas av:

 • vårt företag och företagets anställda
 • betalningsförmedlaren som mottar betalningen av dig
 • transportföretaget som levererar varan åt dig
 • bokföringsbyrån som bokför beställningen i vår bokföring
 • revisorn som granskar vår bokföring
 • IT-företaget som upprätthåller vår webbplats

 Vi lagrar dina personuppgifter:

 • i webbutiken i fem års tid
 • i e-postarkivet i sju års tid
 • i bokföringsmaterialet i sju års tid

 

Du har följande rättigheter:

 • rätt att kontrollera dina personuppgifter
 • rätt till rättelse av uppgifter
 • rätt till begränsning av behandling (du kan t.ex. förbjuda marknadsföring)
 • rätt att göra invändningar mot behandling
 • rätt att återkalla ditt samtycke (du kan t.ex. återkalla ditt samtycke till marknadsföring)
 • rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Observera att du har en rätt att bli bortglömd endast om vi inte har lagstadgade skyldigheter att fortsätta behandla dina personuppgifter.

 


svenska sv
Swedish